Links zu Serviceseiten

Artikel: Direktlink

[DE] halfar.com/ + Artikelnummer
z.B. LorryBag® H Original 1: halfar.com/1101401-H
[GB] halfar.com/en/ + Artikelnummer
z.B. LorryBag® H Original 1: halfar.com/en/1101401-H

Artikel: Übersicht

[DE] http://de.halfar.com/werbetaschen/taschenauswahl/
[GB] http://en.halfar.com/promotional-bags/bag-selection/

Artikel: Übersicht (neutral)

[DE] http://www.bestofbags.de/
[GB] http://www.bestofbags.com/

Artikel: Übersicht (mobil)

[DE] http://mobil.halfar.com/
[GB] http://mobile.halfar.com/

Artikelbilder herunterladen

[DE] http://de.halfar.com/news-messen-medien/produktbilder.html
[GB] http://en.halfar.com/news-fairs-media/product-images.html

Artikeldaten herunterladen

[DE] http://de.halfar.com/werbetaschen/halfar-services/downloads/
[GB] http://en.halfar.com/promotional-bags/halfar-services/downloads/

Katalog: Online blättern

[DE] http://www.taschenkatalog.de/
[CZ] [GB] [FR] [IT] [NL] [PL] [SE] http://www.bagcatalogue.eu/

Katalog: PDFs herunterladen

[DE] http://de.halfar.com/werbetaschen/halfar-services/downloads/katalog.html
[GB] http://en.halfar.com/promotional-bags/halfar-services/downloads/catalogue.html

Katalog: PDF direkt herunterladen

[DE] http://de.halfar.com/files/de/werbetaschen/halfar-services/downloads/katalog/HALFAR_de.pdf
[CZ] [PL] http://de.halfar.com/files/de/werbetaschen/halfar-services/downloads/katalog/HALFAR_cz_pl.pdf
[FR] [IT] http://de.halfar.com/files/de/werbetaschen/halfar-services/downloads/katalog/HALFAR_fr_it.pdf
[GB] [DE] http://de.halfar.com/files/de/werbetaschen/halfar-services/downloads/katalog/HALFAR_gb_de.pdf
[GB] [NL] http://de.halfar.com/files/de/werbetaschen/halfar-services/downloads/katalog/HALFAR_gb_nl.pdf
[GB] [SE] http://de.halfar.com/files/de/werbetaschen/halfar-services/downloads/katalog/HALFAR_gb_se.pdf

Katalog: Printversion bestellen

[DE] http://de.halfar.com/werbetaschen/halfar-services/haendlerunterstuetzung/
[GB] http://en.halfar.com/promotional-bags/halfar-services/sales-support/

Shop: HALFAR® Webshop

mit Preisen http://shop.halfar.com/?ID=halfarsystem
(Sprache wird automatisch erkannt)
ohne Preise http://shop.halfar.com/?ID=halfar
(Sprache wird automatisch erkannt)

Shop: Händlershop einrichten

[DE] http://de.halfar.com/werbetaschen/halfar-services/haendlerunterstuetzung/online-shop.html
[GB] http://en.halfar.com/promotional-bags/halfar-services/sales-support/online-shop.html

Standskizzen herunterladen

[DE] http://de.halfar.com/werbetaschen/halfar-services/downloads/standskizzen/
[GB] http://en.halfar.com/promotional-bags/halfar-services/downloads/layout-sketches/
Quick contact

Visit
us!

Facebook Google+ Twitter XING LinkedIn kununu Instagram YouTube